مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

+maFa چیست و چگونه کار می کند؟

+maFa چیست؟

+maFa جاییست که دانش آموز با به دست آوردن شرایطی(+F)، مزایای ویژه ای به دست می آورد.

+maFa چگونه کار می کند؟

دو جدول طراحی شده است :

جدول شماره 1 راه های ارتقای وضعیت در +maFa و کسب +F را نشان می دهد.

جدول شماره 2 مزایایی که می توان به دست آورد را نشان می دهد.

اختیار با شماست، صبر کنید تا به پله بالایی برسید یا در پله های اول آذوقه خود را بردارید.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...