مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

دارندگان +maFa

هلیا بیگی +1F           سپیده بوالحسنی +1F           حدیث احمد بیگی +1F
فاطمه پور رجبی +1F ستایش حامی +1F مهتاب جوادی +2F
مبینا چراغعلی +1F معصومه دهقانی +3F حانیه نظامی +2F
زهرا سادات حسینی +1F صبا صادقی +2F آیدا صفائی +1F
سمانه خدابخشی +1F سحر ضیائی +1F روشنک عباسی +1F
سارا دودانگه +1F فاطمه عبداله پور +1F ملیکا سادات مدنی +4F
دنیا سلیمانی +1F مبینا کرد +1F راضیه مرادی +3F
رقیه شرقی +1F هانیه لنکی +1F قرزانه جعفری +1F
ساحل محققی +1F آنتا نوروزی +1F نفیسه عبدی +2F
پریا مرادی +1F آیناز نوری +1F کیمیا اسکندری +1F
لیلا مرتضائی +1F پریا آقا باقر +1F آناهیتا دستی پناه +1F
آیناز نقی پور +1F نیلوفر بازرگانی +1F زهرا سنجری +1F
سونیا وفائی +1F هلیا پاشایی +1F ویدا کبیری +1F
یاس جهانشاهی +1F کبینا سوری +1F دنیا محبی  +1F
مائده خاکبازان +2F محیا صفی +1F شیدا مرادی +1F
زهرا خدایاری +1F محدثه قربانی +1F محدثه سادات موسوی +1F
زهرا خضری +1F روژنا قوام پور  +1F زهرا همتا +1F
غزاله خطیبی +3F شقایق محمدی +1F هانیه حیدری +1F
کوثر سلیمانی +2F عسل نکوئی +1F زینب دوستی +1F
زینب سیفی +1F ندا یوسفی +1F یگانه ساروخانی +1F
مریم شاهرخی +1F مبینا آشیر حسینی +1F بشرا ضرابی ها +1F
فاطمه عبد یوسف خانی +3F ساغر اژدری +1F مبینا ماهودی +1F
آیلار عزیز زاده +1F ملیکا پرتو زاده +1F سوگند محمدی +1F
بهاره فکری +1F مرضیه جباری +1F مبینا مقدم +1F
هستی گودرزی +1F زهرا حقگو +1F معصومه نبی زاده +1F
کوثر نادری +3F یگانه سرحدی +1F
مبینا آشیر حسین پور +1F بهاره شکیبا تبار +1F
ساغر اژدری +1F زهرا فاضلی +1F
ملیکا پرتو زاده +1F ملیکا گنبدی +1F
مرضیه جباری +1F زهرا معز حسینی +1F
زهرا حقگو +1F نگین هواسی +1F
یگانه سرحدی +1F
بهاره شکیبا تبار +1F
زهرا فاضلی +1F
ملیکا گنبدی +1F
زهرا معز حسینی +1F
نگین هواسی +1F