مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

mafa card موقت

شرایط استفاده از mafa card *استفاده از کارت فقط برای دانش آموز و خانواده وی مجاز می باشد. * مطالعه بنر ارائه دهندگان خدمات قبل از مراجعه به آنها جهت مشاهده شرایط هر یک الزامی است. * به همراه داشتن اصل مافا کارت و زمان مراجعه به ارائه کنندگان خدمات الزامی است. * کارت های مخدوش فاقد اعتبار می باشد * معرفی مراکز ارائه خدمات از طریق سیستم مافا کارت صرفا قالب تخفیفی برای فرزانگانی ها داشته و این مرکز هیچ تضمینی و مسئولیتی در خصوص کیفیت خدمات معرفی شده ، بر عهده نخواهد داشت. برای فعال سازی مافا کارت روی گزینه شروع ثبت اطلاعات کلیک کنید
شروع ثبت اطلاعات