مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

قوانین استرداد شهریه

ماده 5- انصراف از ثبت نام و استرداد شهریه پایه ی دهم و یازدهم

چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام تا تاریخ 1399/07/01 به صورت کتبی توسط ولی محترم دانش آموز انصراف دهد معادل %5 (پنج درصد) شهریه و چنان چه قبل از امتحانات کتبی نوبت اول انصراف دهد %50 (پنجاه درصد) شهریه و پس از امتحانات نوبت اول %100 (صد درصد) شهریه را باید پرداخت نماید

ماده 6 :انصراف از ثبت نام و استرداد شهریه پایه دوازدهم کنکور

-چنانچه داوطلب پس از ثبت نام و قبل از شروع کلاس های آموزشگاه ،منصرف گردد، آموزشگاه باید پس از کسر 20 درصد از شهریه ماخوذه، مابقی را مسترد نماید

-درصورتیکه موسسه به هر دلیلی موفق به راه اندازی آموزشگاه یا تشکیل کلاس نشد ، کل شهریه ماخوذه باید مسترد شود

- پس از شروع کلاس در هر ترم یا دوره استرداد شهریه هیچ ضرورتی ندارد

ماده 7 : سایر هزینه ها

دریافت هزینه های سایر فعالیت های فوق برنامه غیر درسی و هزینه های جانبی(ایاب وذهاب،تغذیه میان روزی ،ناهار و لباس فرم) پس از تائید انجمن اولیا و مربیان مدرسه.و تایید اداره آموزش و پرورش منطقه ، اواخر شهریورماه و با دریافت قراردادهای مجزا و در صورت تمایل هریک از اولیا به صورت کاملا اختیاری امکان پذیر است