دبیرستان و آموزشگاه فرزانگان دبیرستان و آموزشگاه فرزانگان

میثاق نامه اولیا

ما خانواده دانش آموزان دبیرستان غیردولتی دخترانه فرزانگان عهد و پیمان می بندیم که در جهت خشنودی پروردگار،مهرورزی و گسترش فرهنگ درست و در انجام رسالت تحصیلی فرزندان خویش،اصول زیر را در سال تحصیلی جاری مد نظر قرار داده و همه کوشش و توان خویش را برای نهادینه کردن،این پیمان نامه به کار ببندیم:

1- در جهت سالم سازی محیط خانواده،مدرسه و جامعه و فراهم کردن زمینه گسترش فرهنگ و باورهای درست با اولیا و مربیان مدرسه همکاری و تعامل داشته باشیم.

2- با بهره گیری از آموزش های دینی برای عملی شدن سبک زندگی سالم،آسوده و آرام در خانواده کوشش کنیم.

3- در حفظ،تعمیق و اشاعه فضایل اخلاقی،پوشش و ظاهر آراسته فرزندان با مدرسه همکاری لازم را بنماییم.

4- با آگاهی از اهداف آموزش و پرورش و برنامه های پرورشی و آموزشی و مقررات مدرسه نسبت به دستیابی به این اهداف کوشا باشیم.

5-با تشویق فرزندان به مطالعه و پژوهش هدفمند و با برنامه ریزی،دقت زمینه شناسایی و بروز استعدادهای او را فراهم نماییم.

6- جهت کسب اطلاع از وضعیت درسی و اخلاقی فرزندمان حداقل ماهی یکبار به مدرسه مراجعه نمائیم.

7-ضمن ارتباط مستمر با آموزشگاه همواره از وضعیت تحصیلی و رفتاری او در مدرسه مطلع شویم و خصوصیات رفتاری و درسی در خارج از مدرسه را به اطلاع مسئولین مدرسه برسانیم.

8- پیام ها و دعوت آموزشگاه را جهت تبادل نظر در مورد مسائل پرورشی،آموزشی و رفتاری فرزندمان به موقع اجابت نمائیم.

9-در صورتی که فرزندمان به هر دلیلی نتوانست در دبیرستان حضور یابد مسئولین آموزشگاه را از علت و چگونگی امر مطلع نمائیم.

10- با افزایش میزان مشارکت خود در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه و برگزاری دوره های آموزشی اثربخش و ارائه ی خدمات مشاوره ای مدرسه به موارد آسیب پذیر و آسیب زا برای همسوسازی اهداف و روش های تربیتی خانواده و مدرسه بکوشیم.

11- با توجه به این که خانواده از محیط های مهم و تاثیرپذیر تربیت و یادگیری به شمار می آید در حد توانمندی های خود در تعامل مستمر و موثر با مدرسه بکوشیم.

12- همکاری با انجمن اولیا و مربیان و ارائه پیشنهادها و راه حل های سازنده،به تصمیمات اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه،که نمایندگان قانونی کلیه اولیا دانش آموزان می باشد،احترام بگذاریم.