مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

اخبار تیزهوشان

زمان ثبت نام، توزیع کارت و برگزارى آزمون تیزهوشان:

✅۱. ثبت نام در آزمون های ورودی از طریق سامانۀ ثبت نام به نشانى
➡️ azmoon.medu.ir
انجام می شود.
مشخّصات مدارس استعدادهاى درخشان سراسر کشور هنگام ثبت نام قابل مشاهده خواهد بود.

✅۲. ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایۀ هفتم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایۀ دهم از روز چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ تا روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ از طریق سامانۀ ثبت نام به نشانى
➡️ azmoon.medu.ir
امکان پذیر است. زمان ثبت نام به مدت ۱۵ روز تعیین شده و قابل تمدید نخواهد بود.

‼️تذکر۱: تمامى فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی بوده و مدارس محل تحصیل داوطلبان ملزم به ارائۀ رمز همگام به دانش آموزان می باشند.

‼️تذکر۲: جهت انجام کل فرآیند ثبت نام از مرورگر فایرفاکس (firefox) استفاده نمائید.

‼️تذکر۳: دانش آموزان اتباع خارجی از کد اتباع استفاده نمایند.

?سایت ثبت نام نهم به دهم

http://azmoon.medu.ir/portal/sampad.php