مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

دانلود نسخه ویندوز نرم افزار adobe connect

جهت دریافت نرم افزار adobe connect نسخه ویندوز بر روی لینک زیر کلیک کنید: