دبیرستان و آموزشگاه فرزانگان دبیرستان و آموزشگاه فرزانگان

دپارتمان مربیگری

مدیر دپارتمان مربیگری: سرکار خانم محبوبه دهقانی
مشاور ارشد مدرسه: دکتر احسان امیریان
مشاور روانشناسی بالینی: سرکار خانم زهرا ترکمانی
مربیان آموزشی پایه دوازدهم: سرکار خانم ها راضیه بهارلو و فاطمه هاشمیان
مربی آموزشی پایه یازدهم: سرکار خانم فریبا پرند
مربی آموزشی پایه دهم : سرکار خانم مریم قنبری

کادر اداری

موسس و مدیر: سرکار خانم اقدس السادات حاج صدر
نماینده مدیر: سرکار خانم زهره مسعودی
معاونت آموزشی: سرکار خانم مژگان مسعودی
کارشناس آموزشی پایه یازدهم و دهم: سرکار خانم فائزه کلانتری
کارشناس آموزشی پایه دوازدهم: سرکار خانم راضیه بهارلو
روابط عمومی: سرکار خانم سیمین تیموری
واحد انضباطی: سرکار خانم فاطمه عسگرپور
واحد تولید محتوا: سرکار خانم سیمین تیموری
واحد پرورشی: سرکار خانم مینا حسنی
واحد دفترداری: سرکار خانم راحله شکوری
واحد آی تی: سرکار خانم فاطمه فاطمی و خانم فاطمه طغرلی

ثبت نام کادر آموزشی / اداری

نام
نام خانوادگی
نام پدر
جنسیت:زن مرد
کدملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
تاریخ تولد*://
نشانی منزل
تلفن منزل
ایمیل
تلفن همراه
کد پرسنلی
تحصیلات*
سمت*
وضعیت استخدام*
توضیحات احتمالی
نام کاربری پیشنهادی
رمز عبور پیشنهادی
تکرار رمز پیشنهادی
تصویر
فایل ضمیمه
رمز ثبت نام*